Контакти

По всички интересуващи ви въпроси, свързани с интернет магазина
fenix94.com, може да се информирате на тел.: 082 818810, както и
да изпратите електронно съобщение на един от следните адреси:

e-shop@fenix94.com
office@fenix94.com

Ние ще осъществим обратна връзка с Вас в максимално кратък срок.