Как да поръчам

Потребителите имат възможност да ползват потребителска кошница, която е създадена с цел удобство, лесна калкулация и достъпност на потребителя/клиента до характеристиките на интересуващите го стоки. Поставянето на продукти в потребителската кошница няма обвързващо действие. Количеството на продуктите в потребителската кошница може да бъде коригирано във всеки един момент – да бъде увеличавано, намалявано или премахвано в зависимост от желанията на потребителя/клиента. Цените на обявените артикули са без ДДС. ДДС се начислява с приключване/потвърждаване на поръчката.

Потребителят/клиентът има възможност да поставя и продукти от различните главни секции в електронния магазин fenix94.com в потребителската си кошница. След кликане на бутона “ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ”, потребителя/клиента се съгласява да закупи стоките, намиращи се в потребителска кошница на цена актулна към този момент. Това действие има правно обвързваща сила и с неговото извършване се счита, че договорът е сключен.